Uwaga, innowacyjni!
09/10/2017
Anna Zubko
829
 
 
 
 


Wiemy, że ostatnie tygodnie były szczególnie bogate w wydarzenia gospodarcze, a przed nami jeszcze w tym tygodniu ważne, ostatnie spotkanie z Programu Młody Przedsiębiorca oraz coroczna ogólnopolska konferencja rynku  motoryzacji w Dąbrowie Górniczej,  dlatego biorąc pod uwagę zapracowany kalendarz przedsiębiorców, przedłużamy termin składania zgłoszeń do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego do dnia 16.10.2017 r. do godz.15.00.


Wszystkie zgłoszenia, które trafią do nas do tego terminu, zgodnie z Regulaminem Konkursu zostaną przekazane do oceny Partnerowi Merytorycznemu Konkursu, którym jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

 

Przypominamy, jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, wdrożyłeś innowacje w swojej firmie, poza tym prowadząc swoje przedsiębiorstwo przestrzegasz zasad etyki, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz uczciwej konkurencji, a przy tym inwestujesz w rozwój pracowników oraz stosujesz rozwiązania bliskie teorii organizacji i zarządzania Karola Adamieckiego;  Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego,  jest właśnie dla Ciebie!

 

Pierwsza edycja Konkursu obyła się z okazji 150. rocznicy urodzin Karola  Adamieckiego, wybitnego twórcy teorii organizacji i zarządzania oraz 100- lecia nadania praw miejskich Dąbrowie Górniczej. Konkurs o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego organizowany jest pod Honorowym Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

Konkurs ma na celu wyróżnienie i promocję przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Dąbrowy Górniczej oraz ułatwienie im skutecznej działalności w środowisku gospodarczym. Jednocześnie konkurs to doskonała okazja do podkreślenia dorobku naukowego oraz osiągnięć Karola Adamieckiego, wybitnego dąbrowskiego ekonomisty.


W skład Kapituły Konkursu, która ostatecznie zdecyduje o wyborze laureatów i wyróżnionych, weszły znamienite osoby ze środowisk JST, nauki i gospodarki. Wśród nich odnaleźć można: Kazimierza Karolczaka - Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii; Marcina Bazylaka, I Zastępcę Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza, Tadeusza Donocika - Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, prof. dr hab. inż. Leszka Kiełtykę - Prezesa Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Mateusza Rykałę - Wiceprezesa Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prof. nadzw. dr Zdzisławę Dacko-Pikiewicz, prof. UE dr hab. Alojzego Czecha, Mateusza Maika – Dyrektora AIP,  Przemysława Grzywę - Wiceprzewodniczącego Forum Młodych Przedsiębiorców RIG w Katowicach, Tomasza Kamińskiego - Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu.

 

Zwieńczeniem Konkursu o Nagrodę Gospodarczą im. Karola Adamieckiego będzie uroczysta Gala Przedsiębiorczości podczas, której zostaną wręczone nagrody laureatom Konkursu. Gala Przedsiębiorczości odbędzie się 16 listopada w Pałacu Kultury Zagłębia.


W ubiegłorocznej edycji laureatami zostali:

  • W kategorii mikro przedsiębiorstwo wyróżnienie zdobyła firma JACO.PRO Jacek Uroda,
  • W kategorii mikroprzedsiębiorstwo wyróżnienie zdobył Zakład Optyczny Izabela Gil
  • W kategorii mikroprzedsiębiorstwo Nagrodę im. Karola Adamieckiego zdobyła firma Falami Marcin Babko
  • W kategorii małe przedsiębiorstwo wyróżnienie zdobyła BOXPOL Bochenek Spółka Jawna
  • W kategorii średnie przedsiębiorstwo Nagrodę im. Karola Adamieckiego zdobyła firma Refraserwis Sp. z o.o.
  • Nagrodę Specjalną im. Karola Adamieckiego zdobyła Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych "DAMEL" S.A.

 

Przypominamy Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2017 r. do godz. 15.00 za pośrednictwem poczty bądź osobiście do Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość