grafikaborder
Bezpłatne studia informatyczne
13/07/2009
Monika Łysek
4618
 
 
 
 

W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej trwa nabór na bezpłatne studia informatyczne. Na studiach I stopnia stacjonarno-inżynieryjnych o kierunku inżynier systemów przetwarzania danych, jest 40 miejsc. Natomiast na chcących studiować bioinformatykę czeka 30 miejsc. Ponad to na niestacjonarnych studiach magisterskich II stopnia o kierunku informatyka kwantowa czeka 20 miejsc. Również 20 osób zostanie przyjętych na pierwszy rok projektowania systemów gromadzenia, przetwarzania i eksploracji danych. Studiujący na wyżej wymienionych kierunkach, mogą liczyć na: praktyki i staże w wiodących przedsiębiorstwach, kursy wyrównawcze z matematyki, fizyki oraz elektrotechniki, szkolenia przygotowujące do certyfikatów: Microsoft Certified Professional oraz Cisco Certified Entry Network Technician.
Aby rozpocząć bezpłatne studia od 1  października 2009 r. wystarczy do dnia 31 lipca 2009 r. złożyć komplet dokumentów:
- Studia stacjonarne, I stopnia - podczas rekrutacji pod uwagę będą brane:  średnia ocen na świadectwie maturalnym, ukończenie klasy o specjalności informatycznej, matematyczno- fizycznej lub zbliżonej, kolejność zgłoszeń),
- Studia niestacjonarne, II stopnia - podczas rekrutacji pod uwagę będą brane: ocena na dyplomie ukończenie studiów I stopnia, kolejność zgłoszeń.
O przyjęciu na studia decyduje Komisja Rekrutacyjna.
Kandydaci na studia, po zarejestrowaniu on-line, składają następujące dokumenty:
Studia I-go stopnia
1. oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis wraz z kserokopią,
2. oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią
3. kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers),
4. 2 fotografie (format 45 x 35 mm),
5. 1 fotografia w formie elektronicznej (format 25 x 20 mm i rozdzielczości 300 dpi).

Studia II-go stopnia (uzupełniające magisterskie)
1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych (licencjat, inżynier) wraz z kserokopią,
2. oryginał świadectwa dojrzałości wraz z kserokopią
3. kserokopia indeksu wyższych studiów zawodowych (nie dotyczy absolwentów WSB),
4. kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers),
5. 2 fotografie (format 45 x 35 mm),
6. 1 fotografia w formie elektronicznej (format 25 x 20 mm i rozdzielczości 300 dpi).

Pozostałe dokumenty do wypełnienia: (druki dostępne w Dziale Rekrutacji)
1. umowa finansowa,
2. potwierdzenie wpłaty kwoty wpisowej na konto Uczelni.

Przy składaniu dokumentów do wglądu:
1. dowód osobisty,
2. indeks z poprzedniej uczelni
(dot. także absolwentów studiów licencjackich w WSB).

Nabór odbywa się bez egzaminu wstępnego.

Nie czekaj! Uzyskaj więcej informacji:
Biuro rekrutacji WSB:
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1C
41-300 Dąbrowa Górnicza
www.wsb.edu.pl
Poniedziałek - Czwartek  800-1800
Piątek – Sobota 800-1600
tel.   (032) 262-28 05 
Gadu-gadu 4736950
Skype rekrutacja_wsb

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość