grafikaborder
Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej
06/08/2009
Anna Zubko
4600
 
 
 
 

Jeśli poszukujesz atrakcyjnego zawodu, umożliwiającego uzyskanie zatrudnienia w kraju i zagranicą powinieneś zostać inżynierem chemikiem.

Chemicy są poszukiwanymi specjalistami zarówno w zakładach przemysłu chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego. Nasi absolwenci zatrudniani są także w laboratoriach istniejących w innych branżach przemysłu.

Otrzymanie wykształcenia na europejskim poziomie zapewnia wysoko kwalifikowana kadra naukowa i bogate zaplecze naukowo-dydaktyczne.

Studia możesz podjąć zarówno w Gliwicach jak i w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym w Dąbrowie Górniczej.
Wydział posiada jeszcze wolne miejsca na kierunkach:

Gliwice: Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Makrokierunek: Industrial and Engineering Chemistry (prowadzony w języku angielskim)

Dąbrowa Górnicza: Technologia chemiczna (Technologia chemiczna w przemyśle i ochronie środowiska)

Oferujemy trójstopniowy system studiów stacjonarnych (dziennych) oraz niestacjonarnych (wieczorowych i eksternistycznych):

 

Studia stacjonarne:

  • I   stopień  - 3,5 letnie studia inżynierskie
  • II  stopień  - 1,5 letnie studia magisterskie
  • III stopień  - 4 letnie studia doktoranckie

 

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa, specjalności:

  • Inżynieria chemiczna
  • Ochrona środowiska w przemyśle chemicznym

 

Makrokierunek: Industrial and Engineering Chemistry (prowadzony w języku angielskim)

  • Speciality Materials and Fine Chemicals (Inżynieria i technologia specjalnych materiałów i substancji chemicznych)
  • Process Engineering for Green Chemical Technologies (Procesy i technologie przyjazne środowisku)

Kwalifikacja na studia stacjonarne I stopnia prowadzona jest na podstawie wyników egzaminu maturalnego otrzymanych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (pod uwagę brane są wyłącznie wyniki z egzaminu pisemnego) z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie – bierze się pod uwagę punkty z poziomu podstawowego lub rozszerzonego.

Dla osób, które zdawały egzamin dojrzałości według starych zasad na podstawie sprawdzianu pisemnego z matematyki, lub fizyki z astronomią lub chemii.

Wydział oferuje miejsca w Domu Studenta “Karolinka”
W akademiku: bezpłatne łącze internetowe w każdym pokoju, siłownia, tenis stołowy, sala TV i video, biblioteka

Szczegóły na stronie: www.chemia.polsl.pl, www.polsl.pl i w Dziekanacie Wydziału Chemicznego, ul. M. Strzody 9, Gliwice.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość