grafikaborder
Dołączone pliki
Wykazy nieruchomości
11/10/2017
awajda
1104
 
 
 
 

 

 

 

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: www.dabrowa-gornicza.pl  a także w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dabrowa-gornicza.pl / Zbycie nieruchomości/ oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 21, wykazy:

  • nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka – ozn. nr 35/12 i 35/14 k.m. 63, obręb Dąbrowa Górnicza.
Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość