grafikaborder
Uroczyste podpisanie umowy partnerskiej, między Dąbrową i Medias fot. Anna Zubko
Powiązane galerie
Miasta bez granic
29/02/2012
Przemysław Kędzior
6537
 
 
 
 

Rumuńskie Medias znalazło się w gronie partnerskich miast Dąbrowy Górniczej. Oficjalnie przypieczętowała to zawarta dziś umowa, jednak wzajemne relacje budowano już przez dłuższy czas. Od wielu lat kwitnie współpraca międzynarodowa dąbrowskich szkół, miasto uczestniczy też w europejskich projektach.


- Umowa z Medias jest kontynuacją i rozszerzeniem wstępnych porozumień stron, spisanych we wrześniu zeszłego roku w liście intencyjnym. Stanowi jednocześnie zwieńczenie ponad dwuletnich kontaktów przedstawicieli obu miast. Dzięki temu będzie można m.in. wspólnie występować o środki z funduszy europejskich na realizację przez nasze miasta przedsięwzięć kulturalnych czy oświatowych – tłumaczy Katarzyna Gembicka, kierownik Biura ds. Współpracy Zagranicznej UM.


Dąbrowa Górnicza miała do tej pory trzy miasta partnerskie: Cămpulung Moldovenesc (Rumunia), Studénka (Czechy) i Alczewsk (Ukraina). Poza tym współpracuje z Brolo i Castell Umberto we Włoszech. Kontakty z Medias, miastem przemysłowym leżącym w centrum Siedmiogrodu w okręgu Sybin, nawiązane zostały przy okazji realizowanego wspólnie projektu URBACT (OP-ACT).


W maju reprezentanci władz tych miast, a także mieszkańców w wieku powyżej 50 roku życia, spotkają się w Dąbrowie. W trakcie warsztatów, dyskusji czy spotkań integracyjnych, wspólnie będą szukać rozwiązań, jak aktywizować seniorów. Projekt, pod nazwą „Different Countries-Common Objectives”, został w pełni sfinansowany ze środków unijnych.


Jak dotąd, owocnie przebiega współpraca ze Studénką. Zarówno przedstawiciele miasta, ale również media czy zespoły artystyczne przyjeżdżają do Dąbrowy rokrocznie. W zeszłym roku dąbrowianie mieli okazję wysłuchać koncertu zespołu z Czech podczas Dożynek Miejskich. Przekraczając granicę państw i przełamując kulturowe bariery, swoje przedsięwzięcia realizuje Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej.


- Projekt "Międzynarodowa Artystyczna Akademia Multimedialna" łączy Dąbrowę Górniczą ze Studenką. Uczestniczą w nim szkoły i placówki kulturalne, a ich zadaniem jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk między partnerami z dwóch obszarów kulturowych. W efekcie stworzymy przedsięwzięcie artystyczne w formie przedstawienia teatralnego, łączące multimedia i sztukę. Wszystkie działania - spotkania, konferencje, warsztaty - prowadzące do tego celu, wzbogacają ofertę uczestników w zakresie międzykulturowej edukacji artystycznej – opowiada Iwona Wilk, dyrektor MOPT.


Współpraca międzynarodowa prowadzona jest z powodzeniem od wielu lat. W ramach wymiany młodzieży, w której uczestniczy wiele szkół, dąbrowscy uczniowie podejmują zagranicznych gości, sami również podróżują do różnych krajów Europy. Takie wizyty to doskonała okazja do podszkolenia umiejętności językowych, zwiedzenia ciekawych miejsc i zawarcia znajomości. Uczniowie, poznając się nawzajem, odkrywają też odmienne tradycje i kultury. I tak np. I LO od lat 90. XXw. prowadzi wymianę z niemieckim Munster, partnerem II LO jest Kappeln.


Pole działania powiększyło się wraz z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Placówki oświatowe skrzętnie z tego korzystają, włączając się do europejskich programów. I LO w zeszłym roku nawiązało kontakty ze szkołami z Włoch, Turcji, Hiszpanii, Rumunii i Bułgarii. V LO, wraz ze szkołami z Niemiec, Anglii, Włoch, Rumunii i Belgii, realizuje projekt „Europejska szkoła jako miejsce kształtowania odwagi cywilnej”.


- Chodzi w nim o ukształtowanie wśród młodzieży odpowiednich postaw i wpojenie wartości, których warto bronić. To pozwoli właściwie i odpowiedzialnie zachować się w sytuacjach trudnych, w chwili gdy trzeba być zdecydowanym - np. mówiąc stanowcze „nie”, gdy ktoś proponuje nam narkotyki, albo zachowując zimną krew podczas napadu – tłumaczy Ewa Król, koordynator projektu z V LO w Dąbrowie Górniczej.


Kontakty z zagranicą nawiązują szkoły wszystkich szczebli. Dzieci z podstawówek prowadzą korespondencję z rówieśnikami, uczestniczą w specjalnych lekcjach poświęconych partnerskim krajom. Młodzież z gimnazjów i szkół średnich może uczestniczyć w zagranicznych wojażach, by lepiej poznać koloryt miejsc, z których pochodzą współpracujący z nią rówieśnicy. Takie wyjazdy to nie tylko ciekawe wycieczki, ale również okazja do zdobycia zawodowych szlifów. Tak było w przypadku uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych, którzy w czasie trzymiesięcznych praktyk poznawali funkcjonowanie włoskich hoteli. Międzynarodowe działania na ten rok zaplanowało dwadzieścia szkół. Placówki nie ponoszą przy tym dodatkowych kosztów, bo zadania finansowane są ze środków unijnych.


W rozmaitych przedsięwzięciach międzynarodowych, aktywnie uczestniczy dąbrowski samorząd lokalny.


Jak zapewnić dobre warunki życia i pracy mieszkańcom, przyciągnąć nowych i zadbać o wszechstronny rozwój miast? Na te pytania odpowiedzi szuka europejski projekt OP-ACT, będący elementem programu URBACT. Od końca 2010 roku jego uczestnikiem jest Dąbrowa Górnicza. Udział bierze w nim 29 krajów, 255 miast i 5000 aktywnych uczestników. Z kolei „Re:Green” to przedsięwzięcie nastawione na promocję budownictwa ekologicznego, niepochłaniającego wiele energii i korzystającego z jej „zielonych” źródeł (słonecznej, geotermalnej). Projekt, do którego w tym roku przystąpiła Dąbrowa, ma rozpropagować to zagadnienie i ułatwić wymianę dobrych praktyk, tak by budowy, renowacje i modernizacje prowadziły do powstawania obiektów przyjaznych środowisku i energooszczędnych.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość