Konsultacje Strategii rozwoju Parku Zielona
12/05/2015
Marcin Dziubek
5210
 
 
 
 

Jeśli jesteś zainteresowany Parkiem Zielona i tym jak może się zmienić w przyszłości, zachęcamy do zapoznania się ze Strategią wypracowaną w oparciu o warsztaty z mieszkańcami odnośnie tego terenu. Na uwagi czekamy do 1 czerwca br.
 

Konsultacje zainicjowane zostały przez Biuro Funduszy i Projektów Unijnych i skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem całe miasto. Zachęcamy do zapoznania się z projektem Strategii (zobacz).

 

Procedura prowadzona jest na podstawie Zarządzenia Nr  280.2015 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 11.05.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru Funkcjonalnego – Zielona Infrastruktura Zagłębia Dąbrowskiego.
 
 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 12.05.2015 r.

Termin zakończenia konsultacji: 01.06.2015 r.
 
 

Uwagi do dokumentu należy przekazać do Biura Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej w:

  • formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej - Biuro Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
  • formie elektronicznej na adres: ngo.dabrowagornicza@gmail.com


Z projektem można zapoznać się także bezpośrednio w Biurze Funduszy i Projektów Unijnych (od poniedziałku do piątki w godz. 7.30-15.30, pok. 114, tel. 32 295 96 80, e-mail kjurczak@dabrowa-gornicza.pl). Dodatkowo, aby ułatwić możliwość uzyskania informacji odnośnie przedmiotowego dokumentu dnia 14 maja w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości (Miejska Biblioteka Publiczna, Al. T. Kościuszki 25) zorganizowany został dyżur popołudniowy. Tam od godz. 15.00 do godz. 17.00 pracownicy Biura Funduszy i Projektów Unijnych będą udzielać dodatkowych informacji odnośnie Strategii.Warto także podkreślić, że w przypadku przedstawianego dokumentu odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.Po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport, a następnie w ciągu 30 dni opublikowany.
 

Wszelkich dodatkowych informacji dot. dokumentu udzielają pracownicy Biura Funduszy i Projektów Unijnych (pok. 114, tel. 32 295 96 80, e-mail kjurczak@dabrowa-gornicza.pl).

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość