WOJSKA POLSKIEGO - nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona pod zabudowę usługową użyteczności publicznej
06/07/2017
Karolina_Karlik
499
 
 
 
 

Lokalizacja: nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej położona przy ul. Wojska Polskiego 52.

Opis nieruchomości: nieruchomość ogrodzona zabudowana budynkiem szkoły wraz z salą gimnastyczną i budynkiem garażowym (2 garaże) w złym stanie technicznym. Teren zagospodarowany zgodnie z funckją obiektu, porośnięty trawą i pojedynczymi drzewami. Na działce znajdują się: chodniki i boisko wielofunckyjne, które są w złym stanie technicznym.

Dojazd: bezpośrednio od ul. Wojska Polskiego.

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1D/00017468/5.

Powierzchnia: 3032 m2

Oznaczenia geodezyjne działek: dz. o nr ewid. 39/1 (k.m. 96, obręb Dąbrowa Górnicza).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z obowiązującym "Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Królowej Jadwigi - Alei Róż - Katowickiej - Majakowskiego" nieruchomość znajduje się na obszarze ozn. symb.:
5Uup
- tereny zabudowy usługowej użyteczności publicznej.
Dodatkowo działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej nr 5.

Forma zbycia nieruchomości: przetarg ustny nieograniczny.

Link do przetargu: przetarg 27.10.2017r. godz. 10.00

Cena:

wartość składnika gruntowego: 1.023.200,00 zł
wartość składnika budowlanego: 2.780.200,00 zł
łącznie: 3.803.400,00 zł

Dodatkowych informacji dot. nieruchomości i warunków przetargu udziela:

Agnieszka Wajda
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
II piętro, pokój nr 230
tel. 32 295 68 33

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość