SZYB PARYŻ - nieruchomość gruntowa zabudowana przeznaczona pod zabudowę produkcyjną, składy, magazyny oraz usługi, w tym również terenowe obiekty sportowo- rekreacyjne
07/08/2017
Karolina_Karlik
477
 
 
 
 

Lokalizacja: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w pośredniej strefie miasta w obszarze zabudowy po byłej kopalni KWK Paryż. Działka położona bezpośrednio przy ul. Perla. W otoczeniu zakłady produkcyjno-usługowe i magazyny oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Rejon dobrze skomunikowany, promieniu 500 m znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe, dające możliwość dojazdu do centrum miasta.

Opis nieruchomości: nieruchomość składająca się z działki niezabudowanej ozn. nr geod. 2/84 k.m. 52 o pow. 1225 m2 i działki zabudowanej ozn. nr geod. 2/85 k.m. 52 o pow. 2737 m2, jest nieogrodzona, o kształcie nieregularnym, teren porośnięty roślinnością krzaczastą i pojedynczymi drzewami. Nieruchomość uzbrojona jest w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej, posiada dostęp do drogi publicznej przez działkę ozn. nr geod. 2/115 k.m. 52 obręb Dąbrowa Górnicza objętą księgą wieczystą KA1D/000138/04/5 (nieodpłatna służebność drogi) oraz działkę ozn. nr geod. 2/89 k.m. 52 obręb Dąbrowa Górnicza objętą księgą wieczystą KA1D/00020781/9. Na działce ozn. nr geod. 2/85 znajduje się budynek użytkowy (w stanie wymagającym remontu), wzniesionym w XIX wieku, który składa się z: wieży wyciągowej  szybu "Paryż", warsztatu szybowego szybu "Paryż", maszyny wyciągowej szybu "Paryż".

Dojazd: od ul. Perla.

Właściciel: Gmina Dąbrowa Górnicza. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KA1D/00031748/6.

Powierzchnia: łączna powierzchnia działki  3962m2
                      
powierzchnia budynku użytkowego 1.315,89 m2

Oznaczenia geodezyjne działek: dz. o nr ewid. 2/84, 2/85 (k.m. 52, obręb Dąbrowa Górnicza).

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie linii kolejowej PKP Katowice – Warszawa, ulic: Limanowskiego, Konopnickiej, Górników Redenu, Królowej Jadwigi, Sobieskiego do granicy administracyjnej z Będzinem” nieruchomość znajduje się na obszarze ozn. symb.:
4PU- tereny przeznaczone pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny oraz usługi, w tym również terenowe obiekty sportowo- rekreacyjne. Budynek zokalizowany na działce ozn. nr 2/85 k.m. 52 chroniony jest ustaleniami miejscowego planu zawartymi w rodziale 4.

Forma zbycia nieruchomości: przetarg ustny nieograniczny.

Link do przetargu: przetarg 24.10.2017r. godz. 11.00

Cena:

wartość składnika gruntowego: 285.030,00 zł
wartość składnika budowlanego: 112.130,00 zł
łącznie: 397.160,00 zł

Podatek VAT: działka nr 2/84 k.m. 52 + należny VAT
                       działka nr 2/85 k.m. 52 - zwolniona z VAT

Dodatkowych informacji dot. nieruchomości i warunków przetargu udziela:

Agnieszka Wajda
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
ul. Graniczna 21
II piętro, pokój nr 230
tel. 32 295 68 33

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość