grafikaborder
Dołączone pliki
Użyczenie nieruchomości Gminy
02/10/2017
dgrabowska
704
 
 
 
 

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 21 wywieszono:

 

wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres do 3 lat, położonej w Dąbrowie Górniczej, oznaczonej numerem geodezyjnym nr 2327 k.m. 9 obręb Strzemieszyce Małe.

 

 

 

Wykaz został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.dabrowa-gornicza.pl), a także zamieszczony w prasie lokalnej.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość