grafikaborder
Jednym z przedsięwzięć do realizacja jest rewitalizacja parku Zielona.
Budżet na 2018r. przyjęty
13/12/2017
Przemysław Kędzior
1539
 
 
 
 

Podczas środowej sesji, Rada Miejska przyjęła budżet miasta na 2018 r.


W budżecie po stronie dochodów zapisano 712 388 678,83 zł, natomiast wydatki zaplanowano na kwotę 772 533 748,39 zł. Przychody mają wnieść 84 000 000,00 zł, a rozchody 23 854 930,44 zł.


Najważniejszymi źródłami dochodów są podatki i opłaty lokalne - 224 081 987,11 zł, wpływy z podatków PIT i CIT- 167 600 000,00 zł, a także subwencje - 133 747 785,00 zł. Największe wydatki związane są z funkcjonowaniem oświaty, remontami oraz utrzymaniem szkół i przedszkoli - 213.933.642,35 zł, z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - 140.789.768,95zł, administracją publiczną - 107.078.172,42, a także transportem - 86.141.018,07zł.


Projekt budżetu pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa, a także wszystkie komisje Rady Miejskiej. W głosowaniu 18 radnych było za, 6 przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przykładowe przedsięwzięcia do realizacji w 2018 r. i w kolejnych latach to:


- Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności gospodarczej w Dąbrowie Górniczej

- Fabryka Pełna Życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej

- Zwiększenie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej poprzez rozbudowę i modernizację referencyjnych baz danych powiatowych rejestrów publicznych

- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy

- Promowanie zielonej mobilności na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza

- Termomodernizacja placówek oświatowych i budynku MBP

- Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z wykonaniem nowych miejsc parkingowych w rejonie ul. Malinowe Górki przy zbiorniku Pogoria III

- Budowa przejścia pod torami w stacji Dąbrowa Górnicza Ząbkowice

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość