grafikaborder
Informator MOPS 2012r.
10/01/2012
az
 
 
 
 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał kolejny Informator.

 

Głównym celem opracowania i wydania tej nieodpłatnej broszury, współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jest przekazanie mieszkańcom naszego miasta informacji, które ułatwią kontakt i dostęp do świadczeń oraz usług oferowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej.

 

W zamyśle jego wydawców, nowy Informator ma się stać swego rodzaju drogowskazem, mapą, wskazującą formy i zakres pomocy realizowanej przez dąbrowski MOPS.

 

- Wierzę, że ta skromna publikacja pomoże w dotarciu do nas wszystkim potrzebującym mieszkańcom naszego miasta - mówi dyrektor MOPS, Agata Róg.

 

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją!

Załączniki: