Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej

Na zajęciach plastycznych przygotowywani są uczniowie do egzaminów na Wyższe Uczelnie Plastyczne, a okoliczne zdewastowane mury przeobrażają się w ciekawe malowidła.

Na zajęciach tanecznych - aktywność ruchowa przeradza się w żywiołowy taniec, a dzieci poznają tańce swojego regionu.

Uzdolniona muzycznie młodzież  ma szansę doskonalić albo uczyć się od podstaw gry na instrumentach, a wokaliści zgłębiać tajniki emisji głosu na zajęciach wokalnych.

Literackie zajęcia warsztatowe, dalekie od szkolnych schematów spotkania z literaturą owocują w rewelacyjne odkrycia językowe, a prowadzone według autorskich programów zajęcia teatralne pozwalają niejednokrotnie odkryć samorodny talent aktorski.

Młodzi fotograficy mają możliwość zapoznania się z trudną techniką obróbki fotografii, a potem przenieść się w świat wyobraźni  komputerowej.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.