Muzeum Miejskie "Sztygarka"

 Tradycje muzealnicze Dąbrowy Górniczej sięgają roku 1889, kiedy to przy powstałej wtedy Szkole Górniczej założono tzw. kolekcję mineralogiczną. W 1912 roku założono Muzeum Geologiczne im. Zygmunta Glogera. Pierwsze eksponaty mineralogiczno - geologiczne zbierali uczniowie Szkoły Górniczej (m.in. późniejszy, pierwszy Prezydent Miasta - Adam Piwowar). Zbiory uzupełniano w trakcie organizowanych wypraw turystyczno – naukowych.

Niestety burzliwy przebieg I wojny światowej nie był łaskawy dla zgromadzonych zbiorów muzealnych, które nie rzadko rozkradano, bądź one same, bez opieki ulegały procesom niszczenia.

 

Po I wojnie światowej w pomieszczeniach Szkoły Górniczej zorganizowano ponownie Muzeum Geologiczne. Znalazły się tu krajowe i zagraniczne zbiory surowców mineralnych, skał i skamieniałości. najwięcej eksponatów pochodziło z najbliższych okolic dzisiejszej Dąbrowy Górniczej. Tym samym stworzono w mieście pierwszy muzealny ośrodek popularyzujący wiedzę geologiczną o zasobach mineralnych kraju i Zagłębia Dąbrowskiego. Druga wojna światowa także nie oszczędziła z bogatymi zbiorami muzealnymi. Po wojnie ogromną pracę przywracającą do życia uczniów zebrał rozproszone eksponaty, dokonując ich ponownej klasyfikacji. Przez następne lata Muzeum funkcjonowało na podobnych zasadach, zmieniając tylko osoby, które sięnim opiekowały. jednakże Szkoły Górniczej. Zniszczono i rozgrabiono jej dorobek, łącznie szkolne Muzeum geologiczne wykonał wychowanek Adama Piwowara - inż. Edward Ciuk. Z pomocą

 

Prawdziwy muzealny tor nadał instytucji Jerzy Talkowski. Podjął starania zmierzające do stworzenia placówki muzealnej z prawdziwego zdarzenia. Postarał się o przekazanie do przyszłego Muzeum wielu obrazów wykonanych niegdyś przez artystów zapraszanych na dąbrowskie plenery malarstwa, rzeźby i grafiki. Przełomowym rokiem stał się rok 1986, kiedy to tzw. I Pawilon Zespołu Szkół przeznaczono dla Muzeum Geologicznego i Historycznego “Sztygarki”. Początkowo jednak Muzeum było placówkąmuzealno - dydaktyczną Szkoły. Od początku swojego istnienia ośrodek muzealny wspólnie ze szkołą urządzał sesje popularno - naukowe oraz wystawy czasowe.

 

Od 1997 roku jako Muzeum Miejskie „Sztygarka” placówka działa bardzo efektywnie, ponieważ posiada w swoim zakresie kilka działów tematycznych, w których wykwalifikowani pracownicy merytoryczni dbająo to by przyciągnąć jak największą liczbę osób do zwiedzania i uczestnictwa w życiu kulturalnym instytucji.

 

Gmach Muzeum (tzw. Pawilon I):

Szkoła Górniczo – Hutnicza w zespole czterech pawilonów na wzgórzu przy ul. Legionów Polskich tworzy, tzw. „Sztygarkę”. Szkołę (w 1889r.) zlokalizowano w obiekcie zbudowanym według projektu architekta włoskiego Franciszka – Marii Lanciego w roku 1842. Stanowił wówczas siedzibę Zarządu Zachodniego Okręgu Górniczego, potem Archiwum Górnicze.

 

W czasie I wojny światowej budynki szkolne zamieniono na koszary wojsk austro-węgierskich. Po wojnie w Pawilonie I zwyczajowo odbywano zajęcia szkolne (z przerwą i pewnymi komplikacjami związanymi z II wojną światową), natomiast w 1986 roku cały Pawilon I Zespołu Szkoły przeznaczono dla Muzeum  Geologicznego i Historycznego „Sztygarki”. Reaktywowane w styczniu 1986 roku Muzeum, nawiązywało w swoich tradycjach do wspomnianego wcześniej Muzeum Geologicznego im. Z. Glogera powołanego do życia w 1912 roku. Muzeum stało sięplacówką muzealno – dydaktyczną szkoły.

 

W 1997 roku otwarto Muzeum Miejskie „Sztygarka” w byłym Pałacu Zarządu Górniczego.

 


Zobacz wirtualną panoramę tego miejsca.

 


PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.