Przedszkole nr 1

Przedszkole czynne jest od godziny 5.30 do godziny 16.30.

Przedszkole Nr 1 usytuowane jest w wolno stojącym budynku, otoczone ogrodem. Mieści się około 1 km od centrum miasta, przy ulicy 1-go Maja. Placówka działa od 1 września 1992 roku, jednak historia Przedszkola nr 1 sięga lat 50, kiedy rozpoczęło swą działalność przy ZRMEPW "Damel".

Placówka mieści się z dala od głównej arterii drogowej, a ulica osiedlowa nie ma dużego natężenie ruchu. Dzieci mogą się bezpiecznie, spokojnie bawić w ogrodzie przedszkolnym wśród otoczenia zieleni. Umożliwia to dzieciom nie tylko obcowanie z naturą, ale także rozwijanie pod względem sprawności fizycznej.
             
Budynek przedszkola jest typową zabudową, bardzo nowoczesną, cały czas modernizowaną do potrzeb dzieci, objęty monitoringiem przez Straż Miejską. Sale zajęć są przestronne, widne z pełnym węzłem sanitarnym, doskonale wyposażone we wszelkie potrzebne pomoce dydaktyczne oraz zabawki.

Chcąc wzbogacić wystrój placówki a jednocześnie przybliżyć wychowankom świat flory i fauny wygospodarowano fragment holu i założono oranżerię z mini- zoo, co spotkało się z wielkim zainteresowaniem zarówno dzieci jak i ich rodziców.

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Całe grono pedagogiczne dostrzega znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka, toteż przedszkole cieszy się dużym uznaniem wśród społeczeństwa dąbrowskiego, co świadczy o tym, co roczne zabieganie rodziców o przyjęcie dziecka do naszej placówki.
Obecnie w placówce zatrudnionych jest 28 osób, w tym 14 nauczycieli i 14 pracowników administracji  i obsługi.

Kadra pedagogiczna:
Na 15 zatrudnionych(w tym nauczyciel religii) 10 nauczycielek posiada wyższe wykształcenie magisterskie, 5 posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, 5 nauczycielek ukończyło studia podyplomow., Awans nauczyciela dyplomowanego do tej pory uzyskało 8 nauczycielek, 3 nauczycieli stopień mianowanego, 2 nauczycieli stopień nauczyciela kontraktowego, 2 nauczycieli  rozpoczyna staż.

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna stosuje zdobycze nowoczesnej pedagogiki i oprócz podstawy programowej wychowania przedszkolnego bazuje na swoich programach innowacyjnym i autorskich. Nauczyciele dbają o swój rozwój zawodowy, uczestnicząc w różnych formach dokształcania i doskonalenia zawodowego.
Dyrekcja przedszkola wykazuje się dużą kompetencją, fachową wiedzą, zaradnością i przedsiębiorczością. Dzięki operatywności kadry kierowniczej i integracji wszystkich pracowników placówka funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie i jest wizytówką miasta Dąbrowa Górnicza.

 

Pszedszkole posiada bogatą ofertę zajęć dodatkowych, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Są to zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców:

- język angielski - zajęcia prowadzone są metodycznie i merytorycznie przystosowane do wieku dziecka od 3 - 7 lat (zabawy, piosenki, konkursy), jest to nauka przez zabawę. Dzieci pracują na podręcznikach i kasetach "Happy House" Stella Meidment and Lorena Roberts. Ilość dzieci w grupie 10-12, opłata za jedno półrocze wynosi 100zł + koszty podręcznika i kasety, czas 2 razy w tygodniu po 0,5 godziny zegarowej.

- zajęcia z rytmiki i umuzykalnienia zajęcia maja na celu umuzykalnienie dzieci i wyrobienie w nich sprawności słuchowej i ruchowej, prowadzone są zgodnie z programem przedszkola, a stopień ich trudności uzależniony jest od wieku dziecka. Opłata miesięczna 13 zł, ilość dzieci w grupie do 15, zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 0,5 godziny zegarowej.

- gimnastyka korekcyjna - zajęcia prowadzone w ciekawej formie. Opłata miesięczna wynosi 24 zł, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 0,5 godziny zegarowej, ilość dzieci w grupie od 10 - 12.

- spotkania teatralne - co miesięczne występy z przedstawieniami dla dzieci aktorów Teatru "Skrzat" z Krakowa.
Zajęcia odbywają się w godzinach urzędowania przedszkola.

Oprócz zajęć dodatkowych opłaconych przez rodziców nauczyciele prowadzą:
kółka zainteresowań:
kółka plastyczne w każdej grupie wiekowej
kółko taneczne
zajęcia wspomagające rozwój dziecka
kółko logopedyczne
kółko Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.