I Liceum Ogólnokształcące im. Waleriana Łukasińskiego

W liceum prowadzi się zajęcia z języka wiodącego: do wyboru angielski lub niemiecki, oraz drugiego języka, do wyboru: angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski.

Szkoła dysponuje pracowniami przedmiotowymi, w większości wyposażonymi w sprzęt audiowizualny. Posiada pracownie specjalistyczne- komputerowa, internetowa, multimedialna.

Obiekty sportowe:

- sala gimnastyczna
- mała sala gimnastyczna
- sala do gry w tenisa stołowego
- siłowania
- boisko asfaltowe
- mini boisko

W liceum realizuje się programy innowacyjne z:
- j. polskiego,
- j. angielskiego,
- j. niemieckiego,
- chemii,
- fizyki,
- geografii,
- historii,
- biologii,

Szkoła oferuje liczne zajęcia pozalekcyjne: koła, sks, ITN. Otacza szczególną opieką uczniów ambitnie uzdolnionych obejmując ich Indywidualnym Tokiem Nauczania.

W liceum realizowane są przedmioty w zakresie rozszerzonym:
- Klasa I a - profil językowo-ekonomiczny -  rozszerzone przedmioty nauczania                                                                                 matematyka, języka angielski, geografia.  
- Klasa I b - profil biologiczno-chemiczny - rozszerzone przedmioty nauczania
                biologia, chemia, fizyka;
- Klasa I c - profil matematyczno -fizyczny - rozszerzone przedmioty nauczania                                                                               matematyka, fizyka, informatyka.
- Klasa I d - profil historyczno-prawny  - rozszerzone przedmioty nauczania
                 historia, wiedza o społeczeństwie;
- Klasa I e - profil humanistyczny - rozszerzone przedmioty nauczania
                język polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

Godziny otwarcia biblioteki i czytelni:
Poniedziałek 8.15 - 14.15
Wtorek 8.15 - 14.15
Środa 8.15 - 14.15
Czwartek 8.15 - 14.15
Piątek 8.15 - 14.15

Oferowane formy pomocy:
Doradztwo pedagogiczno-psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców
Konsultacje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców
Indywidualna praca z uczniem
Doradztwo zawodowe
Profilaktyka wychowawcza
Profilaktyka uzależnień

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.