II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego

Szkoła posiada 18 oddziałów, w których łącznie kształci się 563 uczniów. Placówka zatrudnia 53 pracowników pedagogicznych i 12 pracowników administracjno-obsługowych.

W szkole znajdują się dwie pracownie komputerowe i multimedialne centrum informacji. Uczniowie mają dostęp do Internetu poprzez stałe łącze. Liceum posiada swoją stronę internetową: www.lo2.dabrowa.pl

Języki obce:

- język angielski (objętych nauczaniem 563 uczniów), język niemiecki (485 uczniów), język francuski (49 uczniów), język hiszpański (29 uczniów)

- ilość grup realizujących nauczanie języka obcego w zakresie rozszerzonym: język angielski: 25, język niemiecki: 11.

 

Kierunki kształcenia
(przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym):

- matematyczno-fizyczny - klasy 1A, 2A, 3A (matematyka, fizyka z astronomią, informatyka);
- matematyczno-przyrodniczy - klasa 2C (matematyka, biologia, chemia);
- matematyczno-ekonomiczny - klasa 3C (matematyka, geografia, informatyka);
- biologiczno-chemiczny - klasy 1B, 2B, 3B (biologia, chemia, fizyka z astronomią);
- biologiczno-geograficzny - klasa 3D (biologia, geografia, chemia);
- humanistyczno-kulturowy - klasy 1C, 2D (język polski, wiedza o społeczeństwie, geografia);
- humanistyczo-społeczny - klasy 1D, 1F, 2E, 3E (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie);
- lingwistyczny ekonomiczno-społeczny - klasy 1E, 2F, 3F (język angielski, język niemiecki, język polski, geografia/ wiedza o społeczeństwie).

 

Realizowane innowacje pedagogiczne:

"Z nauką w przyszłość" - przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w grupach międzyoddziałowych w klasach drugich i trzecich: matematyka, fizyka z astronomią, biologia, chemia, geografia, historia;
"Z Europą w przyszłość" - przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszej, drugiej i trzeciej: język angielski;
"Od języka fachowego do sukcesu zawodowego" - przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym w klasach pierwszej, drugiej i trzeciej: język niemiecki;
"Bezpieczna droga - bezpieczni w drodze" - program wychowawczo-edukacyjny;
"Póki nie jest za późno" - program profilaktyczny;
"Autoprezentacja drogą do matury" - program profilaktyczny (warsztaty wychowawczo-edukacyjne);
"W zdrowym ciele - zdrowy duch" - program profilaktyczno-edukacyjny.

 

Prowadzona krajowa i międzynarodowa współpraca z wyższymi uczelniami i instytucjami oświatowymi:

Uniwersytet Śląski - patronat Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach nad informatycznym kierunkiem kształcenia w szkole i realizacja programu "Kształcenie dla Przyszłości",

Uniwersytet Śląski - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii - udział w wykładach organizowanych przez Koło Naukowe Matematyków oraz w pokazach i wykładach naukowych z fizyki,

III Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu - porozumienie o współpracy w ramach realizacji studenckich praktyk pedagogicznych w zakresie metodyki nauczania języka niemieckiego,

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - uczestnictwo uczniów w zajęciach "Szkoły Liderów",

Regionalna Agencja Promocji Zatrudnienia w Dąbrowie Górniczej - udział w projekcie szkoleniowym "Lider młodej przedsiębiorczości - edukacja przedsiębiorcza młodzieży szkół ponadgimnazjalnych",

Pałac Młodzieży w Katowicach - uczestnictwo w zajęciach pracowni naukowych i organizowanych konkursach wiedzy.

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 im. Jan Pawła II w Dąbrowie Górniczej - prowadzenie w ramach Klubu Wolontariusza "Ludzie ludziom" zajęć i sprawowanie opieki nad niepełnosprawnymi uczniami oraz udział w programie "Wspólnie dla Miasta - Młodzi dla Miasta",

Klaus_Harms_Schule - szkoła partnerska w Kappeln (Niemcy) - realizacja od 1990 r. programów edukacyjnych w ramach odbywających się corocznie wzajemnych wizyt uczniów i nauczycieli,

Youth for Understanding Polska - realizacja programu "Młodzi dla Porozumienia" umożliwiającego uczniom udział w rocznych stypendiach językowych w Niemczech, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych,

II Professional Lyceum of Evosmos - Saloniki, Grecja, IES Miguel Herrero Pereda - Torrelavega, Hiszpania, Selcuklu Anadolu Lisesi - Konya, Turcja - realizacja Wielostronnego Partnerskiego Projektu Szkół COMENIUS w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" zatytułowanego "E-monitoring i ochrona środowiska naturalnego"

 

Indywidualnym tokiem nauki objętych jest 6 uczniów realizujących program nauczania następujących przedmiotów: język angielski (4 uczniów), język niemiecki (2 uczniów), matematyka (1 uczeń).

 

Zajęcia pozalekcyjne:

- koło ekologiczne,
- koło biologiczne,
- koło biologiczno-medyczne,
- koło chemiczne,
- koło filozoficzne,
- koło fizyczne,
- koło astronomiczne,
- koło dziennikarskie,
- koło języka angielskiego,
- koło języka niemieckiego,
- koło matematyczne,
- koło informatyczne,
- koło wiedzy społecznej,
- koło regionalno-folklorystyczne,
- koło języka hiszpańskiego,
- koło zastosowania technik multimedialnych,
- zajęcia w ramach Klubu Europejskiego "Mila".

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.