Zespół Szkół nr 2

Oferta edukacyjna szkoły obejmuje:

-Nauczanie w grupach na zajęciach języków obcych, informatyki oraz kultury fizycznej.
-Bezpłatne zajęcia wyrównawcze dla uczniów mających problemy dydaktyczne.
-Nauczanie języka obcego od I klasy szkoły podstawowej.
-Obowiązkową naukę drugiego języka obcego (język niemiecki/język angielski).
-Ciekawe propozycje zajęć dodatkowych: klub europejski, kółka przedmiotowe, gazetki szkolne, zajęcia dodatkowe w czasie ferii.
-Bogaty wybór konkursów wewnątrzszkolnych: konkurs ortograficzny, recytatorski, europejskie ABC.
-Różnorodne formy edukacji sportowej: basen, narty, obozy sportowe.
-Gimnastykę korekcyjną na sali i basenie od I klasy szkoły podstawowej.
-Bibliotekę z bogatym księgozbiorem i życzliwą, kompetentną obsługą.
-Czytelnię z komputerem i dostępem do Internetu.
-Świetlicę, działającą w godzinach od 7.30 – 16.00, z bogatą ofertą dodatkową: gazetka ŚWIETLICZEK, kółko szachowe, Internet
-Dużą stołówkę serwującą pyszne obiady.

Atuty szkoły:

-Życzliwa atmosfera.
-Wykwalifikowani nauczyciele.
-Otwarci na potrzeby uczniów pedagodzy.
-Opieka pielęgniarki.
-Absolwent przygotowany do dalszej edukacji.
-Współpraca ze środowiskiem lokalnym: m. in. z miejską biblioteką publiczną, Domem Pomocy Społecznej, Przedszkolem nr 20 z oddziałami integracyjnymi.
-Kreowanie aspiracji edukacyjnych: liczne kółka przedmiotowe, udział w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich
-Ciekawa oferta zajęć pozalekcyjnych: kluby, sekcje sportowe
-Sukcesy uczniów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim doceniane przez władze miasta na corocznym podsumowaniu osiągnięć.
-Co roku najlepsi uczniowie otrzymują stypendium Rady Miejskiej.
-Cykliczne wyjazdy do kina i teatru.
-Współpraca z Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach.
-Na terenie szkoły działa ZHP: gromada zuchowa, drużyna harcerska i starszoharcerska.
-Organizacja wycieczek przedmiotowych: Oświęcim, Pustynia Błędowska.
-Organizacja wycieczek rekreacyjnych.
-Organizacja kilkudniowych wyjazdów narciarskich do Krynicy.
-Budynek szkolny po termomodernizacji

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.