Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica

Uczniowie szkoły co roku osiągają wysokie wyniki w różnych konkursach przedmiotowych, zarówno na szczeblu miejskim jak i regionalnym, wojewódzkim, a nawet międzynarodowym. Laureaci ważnych konkursów wraz z opiekunami co roku uczestniczą w uroczystości podsumowania danego roku szkolnego. Uczniowie ci otrzymują z rąk Pana Prezydenta Dąbrowy Górniczej dyplomy i nagrody książkowe.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.