Szkoła Podstawowa nr 11 im. Ludwika Waryńskiego

Wyposażenie szkoły:

- Liczba sal lekcyjnych: 6
- Sala gimnastyczna
- Boiska do piłki koszykowej i nożnej
- Biblioteka - Internetowe centrum informacji multimedialnej wyposażone w 4 komputery
- Pracownia komputerowa wyposażona w 10 stanowisk, drukarkę i skaner.

Programy obowiązujące w szkole:
- Szkolny Zestaw programów nauczania
- Roczny plan pracy szkoły
- Szkolny Program Profilaktyki
- Szkolny Program Wychowawczy
- Program Przeciwdziałania Agresji i Przemocy
- Program Szkoły Promującej Zdrowie
- Program Koła Teatralnego "Kopciuszek" - Zajęcia teatralne formą profilaktyki wychowawczej
- Program Koła Informatycznego "Dyskietka"
- Program teatralno - taneczny Świetlicy Szkolnej

W SP 11 nauka języka angielskiego rozpoczyna się już w klasie I.
Od roku szkolnego 2007/2008- od klasy czwartej wprowadzony jest drugi język-język niemiecki.

W szkole funkcjonuje nowoczesna stołówka szkolna zgodna z normami Unii Europejskiej. Jadalnia jest jasna i przestronna. Obiady są bardzo smaczne i niedrogie. Korzysta z nich około 100 uczniów.

Szkoła posiada pracownię komputerową z szerokopasmowym dostępem do Internetu.

Na wyposażeniu pracowni znajduje się
- program multimedialny EduROM wykorzystywany systematycznie przez nauczycieli oraz programy:
- graficzny Corel Clasic,
- encyklopedie multimedialne,
- programy z serii KLIK,
- sprawdziany szóstoklasisty

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.