Szkoła Podstawowa nr 10 im. Kornela Makuszyńskiego

W szkole realizowane są programy autorskie:

- Program Edukacji Prozdrowotnej dla klas I-VI 

Języki obce:

-         język angielski ( wprowadzany od I klasy )

Zajęcia dodatkowe:

-         informatyka

-         edukacja regionalna (zajęcia są wprowadzane od I klasy)

Szkoła posiada pracownię komputerową. Uczniowie mają dostęp do internetu.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.