Szkoła Podstawowa nr 8 im. Adama Mickiewicza

Wyposażenie szkoły jest ustawicznie wzbogacane. W chwili obecnej uczniowie mogą korzystać z 21 stanowisk komputerowych, z dostępem do Internetu, w sali informatycznej, w świetlicy oraz bibliotece szkolnej.

Szkoła dysponuje także salą gimnastyczną, salą rekreacyjną, 2 boiskami sportowymi, doskonale wyposażonymi i zadbanymi salami lekcyjnymi.

W szkole sprawnie funkcjonuje świetlica szkolna, biblioteka i pomocą służy pedagog szkolny.

Szkoła Podstawowa nr 8 uzyskała w 2003r. certyfikat "Szkoły z klasą", a później certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

W szkole jest nauczany język angielski w klasach I- VI oraz język niemiecki w klasach IV - VI.
Uczniowie mają w bieżącym roku szkolnym bardzo bogatą ofertę kół zainteresowań.

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH:

Koło języka polskiego
Koło informatyczne
Koło matematyczne
Koło słowno-muzyczne "Iskierka"
Koło recytatorskie
Zespół instrumentalny
Koło języka angielskiego
Koło biblioteczne
Aerobik
Koło gimnastyki artystycznej
Zespół wokalny "Wesołe Nutki"
Koło ekologiczne
Koło twórczości własnej
Teatrzyk muzyczny
Zespół "Wielokropek"


Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 zawsze chętnie uczestniczą w konkursach międzynarodowych (np. matematyczne), ogólnopolskich (np. polonistyczne), regionalnych, miejskich oraz wewnątrzszkolnych, starając się zdobyć jak najlepsze wyniki i zająć jak najwyższe miejsca.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.