Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika

Języki obce:

-  język angielski
-  język niemiecki

 

W szkole znajduje się pracownia komputerowa z 16 stanowiskami. Uczniowie mają dostęp do internetu.

 

Zajęcia pozalekcyjne:

- Szkolny Klub Sportowy, treningi piłki siatkowej i pływania dla klas o zwiększonej liczbie godzin wychowania fizycznego,

-  koło regionalne       kl. IV
-  koło teatralne         kl. IV, V
-  koło informatyczne  kl. III, IV, VI
-  koło plastyczne       kl. III

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.