Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka J. Piłsudskiego

W szkole uczy się 130 uczniów w 7 oddziałach, w tym w jednym oddziale przedszkolnym. Średnio w oddziale uczy się 19 uczniów. Nauczanym  językiem obcym jest język angielski. Uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć pozalekcyjnych.  Są to zajęcia informatyczne, rytmiczno-taneczne, teatralne, sportowe,  oraz szachowe.

W szkole zatrudnionych jest obecnie 19 nauczycieli. Wszyscy posiadają wykształcenie wyższe oraz pełne kwalifikacje do nauczania swojego przedmiotu. Grono pedagogiczne stanowią nauczyciele doświadczeni, z wieloletnim stażem, jak również ci których staż nie przekracza 5 lat. Średnia wieku pedagogów wynosi 35 lat, a średnia stażu zawodowego 10 lat.  Niska średnia stażu sprawia, że w strukturze awansu zawodowego, aż ponad 50% to nauczyciele stażyści i kontraktowi. Na pełnym etacie w szkole, jako podstawowym miejscu pracy zatrudnionych jest 10 nauczycieli, co stanowi 52,6% ogółu kadry.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.