Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3

Szkoła jest dobrze wyposażona. Łącznie posiada 16 dużych i 5 mniejszych sal lekcyjnych (w małych salach odbywają się zajęcia w grupach, najczęściej językowe). Istnieje wiele specjalistycznych, bogato wyposażonych pracowni przedmiotowych, jak np:pracownia biologiczna, fizyczna i chemiczna. Pracownia biologiczna wyposażona jest w wiele pomocy naukowych i kącik hodowlany. Pracownia fizyczna i chemiczna posiadają przyrządy do przeporwadzania różnych doświadczeń. Dzieki dużej dostępności sal prawie zawsze  lekcje zaczynają się o godz. 8 i kończą ok 14 - nie ma "zerówek" ani "okienek", nie ma też "II zmiany".

Szkoła posiada dwie nowoczesne pracownie informatyczne, wykorzystywane nie tylko przez informatyków, ale często również przez nauczycieli innych przedmiotów:
15 - stanowiskową z komputerami klasy Intel Pentium 1,7 GHz
10 - stanowiskową z komputerami klasy Intel Pentium 600MHz
Obie są podłączone do internetu stałym łączem DSL o przepustowości 1 Mbps

Dodatkowo szkoła posiada pracownie multimedialną - trzy stanowiska dostępem do internetu, napędami DVD, nagrywarkami i skanerem. Uczniowie korzystają z pracowni w czasie wolnym od zajęć aby wyszukiwać potrzebne do szkoły wiadomości, wykonywać prace domowe z informatyki czy wreszcie w celach rozrywkowych. Pracownia wyposażona jest w nowoczesne komputery z procesorami 1,7 GHz.

W szkole znajduje się biblioteka z bogatym księgozbiorem.

Placówka posiada również pełnowymiarową salę gimnastyczną, oraz dobrze wyposażoną siłownię. Przy szkole znaduje się dwa boiska sportowe - trawiaste i betonowe na których w czasie letnim odbywają się zajęcia WF. W ramach Wychowania Fizycznego odbywają się również zajęcia na nowoczesnym basenie w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 5

W czasie wolnym od zajęć uczniowie spędzają czas na świetlicy szkolnej gdzie mają zapewnioną stałą opiekę nauczyciela.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.