Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych

Mocne strony:

praca w małych grupach, co sprzyja indywidualizacji pracy oraz nawiązywaniu dobrych kontaktów między nauczycielami i uczniami,

stwarzenie każdemu dziecku warunków do harmonijnego rozwoju, dostosowując metody i formy do jego indywidualnych potrzeb,

dbałość o wszechstronny rozwój  wychowanków poprzez kształcenie ich zdolności artystycznych oraz podnoszenie ich aktywności fizycznej,

współpraca ze szkołami za granicą, uczestnictwo w międzynarodowych oraz ogólnopolskich programach edukacyjnych, dzięki czemu szkoła posiada zaszczytne tytuły "Szkoły z klasą", "Nauczyciela z klasą", Ucznia z klasą" oraz certyfikat "Lego-Cogito-Ago",

motywacja uczniów do łączenia nauki z relaksem oraz dbałość o zdrowie i higienę poprzez organizowanie ciekawych wycieczek oraz corocznych turnusów rehabilitacyjnych.

Uczniowie:

uczestniczą w różnorodnych spotkaniach z rówieśnikami szkół ogólnodostępnych, przedstawicielami kultury i nauki,

biorą udział w licznych międzyszkolnych zawodach sportowych, konkursach przedmiotowych oraz kampaniach społecznych,

uczęszczają na rozmaite koła zainteresowań.

Zapewnione:

bezpieczeństwo oraz przyjazna atmosfera,

otwartość na problemy uczniów,

dobrze wyposażone pracownie,

wysoko wykwalifikowana kadra,

szeroka gama zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez doskonałych specjalistów.

Wychowankowie z uśmiechem na ustach, pełni wiary we własne siły i możliwości, wciąż wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom.

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.