Otwarta! Pracownia Artystyczna

Warsztaty rękodzieła dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (m.in. ceramika, toczenie na kole garncarskim, witraż, wyplatanie z wikliny, malarstwo, rysunek, malowanie na szkle). Bawialnia artystyczna. Artystyczna animacja dziecięca (urodziny, wesela, przyjęcia).

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.