Pływalnia kryta przy Szkole Podstawowej nr 31
Pływalnia kryta przy Szkole Podstawowej nr 31
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.