Dąbrowa Górnicza, Park Zielona, fontanna

Park miejski "Zielona" powstał dzięki połączeniu centrum miasta wybudowaną w 1932 roku drogę do Łagiszy. Powierznia parku wynosi 67 ha. W jego centralnej części znajduje się 3 częściowa podświetlana fontanna. Od połowy 1945 roku przystąpiono do pełnego zagospodarowania terenu parkowego, w dużej mierze dzięki pracom w czynie społecznym całej ludności Dąbrowy Górniczej. Fontanna powstała w połowie lat 50-tych XX wieku. Działała z przerwami przez około 20 lat. Zamilkła na dobre w połowie lat 70-tych ubiegłego wieku. Dopiero latem 2005 roku postanowiono reaktywować niektóre elementy parku, w tym również fontannę. Jest to doskonałe miejsce wypoczynku w słoneczne wiosenne i letnie dni. Szum spadającej wody jak również delikatna mgiełka niesiona powiewami powietrza i osiadająca na twarzy, tworzą swoisty klimat tego miejsca. Alejki parkowe są wkomponowane w stary drzewostan, pierwotnie dębowy, dzisiaj mieszany.

POWRÓT
Lokalizacja panoram
Pomoc
Po ustawieniu kursora myszy na obrazie oglądanej panoramy i przyciśnięciu lewego klawisza myszy - możliwe jest sterowanie kierunkiem obrotu widoku. Do poprawnego działania niezbędna jest włączona obsługa apletów JAVA w przeglądarce.
znak zapytania aktywny punkt - umożliwia po kliknieciu przejście do kolejnej sceny spaceru. Po najechaniu na aktywny punkt pojawi się skrócona nazwa sceny, do której prowadzi.
przybliż zbliżenie - pozwala przybliżyć oglądaną scenę.
oddal oddalenie - pozwala oddalic oglądaną scenę.
hotspoty pokaż / ukryj hotspoty - włącza i wyłącza prezentowanie aktywnych punktów na panoramie.