Dąbrowa Górnicza "Park Zielona", Taneczny Krąg

Park miejski "Zielona", o powierzchni 67 hektarów, powstał dzięki połączeniu centrum miasta wybudowaną w 1932 roku drogę do Łagiszy. Od początku swego istnienia jest własnością komunalną. Miasto wówczas stać było jedynie na wycięcie miejsca pod alejki, oraz urządzenie centralnej części parku.
Od połowy 1945 roku przystąpiono do pełnego zagospodarowania terenu parkowego, w dużej mierze dzięki pracom w czynie społecznym całej ludności Dąbrowy Górniczej. W okrąglaku powstałym na terenie niedoszłego toru motocyklowego, w okresie letnim, odbywały się coniedzielne koncerty orkiestr dętych pobliskich zakładów przemysłowych, jak również organizowano zabawy taneczne. Na widocznych cokołach w okół "Okrąglaka", znajdowało się sześć figur naturalnej wielkości wykutych w piaskowcu. Najbardziej charakterystyczne to: dziewczyna z dzbanem, harmonista i skrzypek. Artysta wykonał je w roku 1965 (okrąglak powstał w 1956 roku). Autorem tych socrealistycznych rzeźb był wybitny polski rzeźbiarz, Stanisław SIKORA. Rzeźby były tam do lata 2006 roku, kiedy to postanowiono je usunąć z tego miejsca podczas remontu tej budowli ze względu na ich zniszczenia.

POWRÓT
Lokalizacja panoram
Pomoc
Po ustawieniu kursora myszy na obrazie oglądanej panoramy i przyciśnięciu lewego klawisza myszy - możliwe jest sterowanie kierunkiem obrotu widoku. Do poprawnego działania niezbędna jest włączona obsługa apletów JAVA w przeglądarce.
znak zapytania aktywny punkt - umożliwia po kliknieciu przejście do kolejnej sceny spaceru. Po najechaniu na aktywny punkt pojawi się skrócona nazwa sceny, do której prowadzi.
przybliż zbliżenie - pozwala przybliżyć oglądaną scenę.
oddal oddalenie - pozwala oddalic oglądaną scenę.
hotspoty pokaż / ukryj hotspoty - włącza i wyłącza prezentowanie aktywnych punktów na panoramie.