Bazylika p.w. Matki Boskiej Anielskiej z 1898 roku w Dąbrowie Górniczej, ulica Królowej Jadwigi nocą

Kamień węgielny pod budowę kościoła założono 2 sierpnia 1898 roku. Poświęcił go dziekan będziński, ksiądz Leopold Dobrzański. Wybudowany według projektu Józefa Stefana Pomian-Pomianowskiego, w stylu neogotyckim, halowym, z poprzeczną kaplicą św. Aleksandra (dawnym kościołem).

Kościół posiada układ trójnawowy z dwoma transeptami, trzema wieżami w fasadzie zachodniej i dwiema bocznymi. Powstała świątynia o wymiarach: długość 68 m., szerokość 30 m., wysokość wewnątrz 30 m. i wieżach. Wieża główna o wysokości 83,5 m (86 m. z krzyżem) jest dominującym elementem w krajobrazie miasta i sprawia imponujące wrażenie. Zakończona jest stalowym chełmem pokrytym blachą miedzianą.

Budowę kościoła ukończono w 1900 roku. W 1901 roku utworzono w nim parafię Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie. Brevem Papieża Leona XIII z 19 marca 1901 roku, dzięki osobistej wyprawie księdza Augustynika do Rzymu, kościół był agregowany do bazyliki, ze wszystkimi należnymi jej odpustami i przywilejami. Od tej pory kościół nosi nazwę probazyliki.

Chronologicznie jest to pierwsza po Katedrze Wawelskiej bazylika na ziemiach Polski. Od 1996 roku, Dąbrowska bazylika jest wpisana w rejestr zabytków.

***
Dwujezdniowa jezdnia powstała w latach 70-tych XX wieku jako główna arteria komunikacyjna, prowadząca do Huty Katowice. Po jej drugiej stronie znajdują się trzy 3-kondygnacyjne budynki, dawne hotele robotnicze pobliskiej huty Bankowej (w latach powojennych im. Feliksa Dzierżyńskiego). Obecnie zamienione w biurowce i bloki mieszkalne.

Powracając na drugą stronę ulicy, widzimy zabudowania przedwojennej Żeńskiej Szkoły Emilii Zawidzkiej. W 1948 roku przeprowadzono do tego budynku Gimnazjum Męskie im. Waleriana Łukasińskiego. W 1951 roku połączono Gimnazjum żeńskie i męskie w jedną szkołę o nazwie Liceum Koedukacyjne im. Waleriana Łukasińskiego. Dzisiaj jest to w dalszym ciagu budynek szkolny, zajmowany obecnie przez gimnazjum.

Kolejne zabudowania to dawna ochronka prowdzona przez siostry zakonne w latach międzywojennych. Na pierwszym planie na jej dziedzińcu znajduje się Figura Matki Boskiej ustawiona na kamiennym cokole. Wybudowana w roku 1914-tym w zakładzie F. Fochtmana w Dąbrowie, w czasach sprawowania funkcji proboszcza przez ks. Grzegorza Augustynika. Do usypanego z ziemi kopca, dołączono element murowany w kształcie trójkąta. Na głównej części umieszczono figurę świętej, a na niższej elementy patriotyczne i tablice. Obecnie kapliczka wygląda nieco inaczej, niż w czasie jej powstawania. Na kamiennym cokole znajdowały się kule armatnie z wyrytymi nań datami ważnymi z historii Polski i miasta, jak np. daty powstań: styczniowego i listopadowego, oraz liczne prośby skierowane do Matki Boskiej. Powyżej tego cokołu umieszczona była figura Świętej.Po zajęciu miasta przez Niemców w 1939 roku, kule armatnie oraz duża tablica zniknęły z cokołu. Dalsze ich losy nie są znane.

POWRÓT
Lokalizacja panoram
Pomoc
Po ustawieniu kursora myszy na obrazie oglądanej panoramy i przyciśnięciu lewego klawisza myszy - możliwe jest sterowanie kierunkiem obrotu widoku. Do poprawnego działania niezbędna jest włączona obsługa apletów JAVA w przeglądarce.
znak zapytania aktywny punkt - umożliwia po kliknieciu przejście do kolejnej sceny spaceru. Po najechaniu na aktywny punkt pojawi się skrócona nazwa sceny, do której prowadzi.
przybliż zbliżenie - pozwala przybliżyć oglądaną scenę.
oddal oddalenie - pozwala oddalic oglądaną scenę.
hotspoty pokaż / ukryj hotspoty - włącza i wyłącza prezentowanie aktywnych punktów na panoramie.