OziExplorer Waypoint File Version 1.0 WGS 84 Reserved 2 Reserved 3 1,ZLOBEK MIE, 50.317505500000000,19.177898400000000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535,

Zadaniem placówki jest zape..., 0, 0