OziExplorer Waypoint File Version 1.0 WGS 84 Reserved 2 Reserved 3 1,DPS, 50.325354291544830,19.209487438201904, , 0, 1, 3, 8388608, 65535,

Dom Pomocy Spolecznej w Dabrowie G..., 0, 0