OziExplorer Waypoint File Version 1.0 WGS 84 Reserved 2 Reserved 3 1,SP NR 11, 50.340713300000000,19.246105200000000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535,

Szkola Podstawowa Nr 11 jest szkol..., 0, 0