OziExplorer Waypoint File Version 1.0 WGS 84 Reserved 2 Reserved 3 1,III LO, 50.335608300000000,19.220586500000000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535,

Szkola polozona jest w centrum Gol..., 0, 0