grafikaborder
Powietrze
Czwartek, 22/12/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

Dąbrowa Górnicza – miasto powiatowe położone na Wyżynie Śląskiej, na wschodnim krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, jest największym ośrodkiem przemysłowym w Zagłębiu Dąbrowskim. Napływ zanieczyszczeń  z sąsiednich miast i emisje z zakładów zlokalizowanych na terenie Dąbrowy Górniczej nie  pozostają bez wpływu na stan jakości powietrza. Na terenie Dąbrowy Górniczej, wchodzącej w skład strefy Aglomeracja Górnośląska, są przekroczone standardy jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5, a także przekroczony jest poziom docelowy benzo(a)piren-u.

 

Stan jakości powietrza na terenie miasta Dąbrowa Górnicza jest badany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach na stacji pomiarowej zlokalizowanej przy ulicy Tysiąclecia 25a.

 

Informacja o jakości powietrza w sposób ciągły dostępna jest na stronie internetowej WIOŚ w Katowicach  www.katowice.pios.gov.pl   /Śląski Monitoring Powietrza/ - LINK 

 

Ocena jakości powietrza w woj. śląskim, dokonywana corocznie przez WIOŚ, dostępna jest również na ww. stronie internetowej: www.katowice.pios.gov.pl

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość