grafikaborder
Monitoring jakości wód
Czwartek, 22/12/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

 
Wydział Ekologii i Rolnictwa corocznie prowadzi lokalny monitoring jakości wód powierzchniowych oraz jakości wód ze źródełek zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Górnicza.

 

W roku 2016 badania prowadzone były jeden raz w miesiącu w okresie od maja do października.

Punkty poboru wód powierzchniowych zlokalizowane były:

  • Wlot do zbiornika Pogoria I
  • Wylot ze zbiornika Pogoria I
  • Wlot do zbiornika Pogoria III
  • Rzeka Rakówka


Punkty poboru wód ze źródełek zlokalizowane były:

  • Strzemieszyce:


- pompka przy ul. Majewskiego - obok torów kolejowych,
- pompka przy ul. Transportowej obok nr 4,
- źródło przy ul. Strzemieszyckiej obok nr 134 tzw.”Wywierzyska”
- źródło przy ul. Majewskiego na wysokości posesji nr 189


  • Ząbkowice:


- Park Tysiąclecia w rej. ul. Szosowej; naturalny wypływ,
- Park Tysiąclecia w rej. ul. Zdrojowa; źródło obudowane
- Sikorka w rejonie ulicy Relaksowej,
- Basiula ul. Kusocińskiego obok nr 9 – naturalny wypływ,

 

Wyniki badań z okresu objętego monitoringiem w 2016r. w załączniku.

 

 

Jakość wód powierzchniowych i podziemnych badana przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach monitoringu państwowego udostępniona jest na stronie www.katowice.pios.gov.pl/index.php?tekst=monitoring/informacje/stan2015/i

 

Jakość wody wodociągowej


 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dąbrowskie Wodociągi w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzą ocenę przydatności wody do spożycia poprzez harmonogramowe badanie wody w akredytowanym laboratorium Dąbrowskich Wodociągów oraz zewnętrznym laboratorium specjalistycznym  http://www.dabrowskie-wodociagi.pl/jako%C5%9B%C4%87-wody.aspx

 

Jakość wody w kąpieliskach


Aktualna ocena jakości wody w kąpieliskach na terenie nadzorowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej prezentowana jest w okresie podlegającym monitoringowej na stronie http://www.pssedg.pl/doc/kapieliska.pdf


Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość
Dołączone pliki