grafikaborder
Ochrona wód
Czwartek, 22/12/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

W celu wyeliminowania przedostawania się do ziemi i do wód powierzchniowych nie oczyszczonych ścieków bytowo-gospodarczych stworzona została alternatywna metoda ich zagospodarowania na obszarach w których brak jest istniejącej  sieci kanalizacji sanitarnej w postaci dofinansowania dla osób fizycznych do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych. Efektem tych przedsięwzięć, podejmowanych przez mieszkańców jest sukcesywna poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych na terenie naszego miasta.

Szczegóły dotyczące zasad udzielania dotacji

 

Dla obszarów w których wybudowana została sieć kanalizacyjna istnieje możliwość ubiegania się o dotację na wybudowanie podłączenia do kanalizacji sanitarnej w oparciu  o Uchwałę Rady Miejskiej z 2015r.

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość