grafikaborder
Rzeki i zbiorniki wodne
Czwartek, 22/12/2016
Anna Zubko
 
 
 
 

Dąbrowa Górnicza usytuowana jest w dorzeczu rzeki Przemszy i Białej Przemszy.

 

 

 

 

 

Przez tereny miasta przepływają Trzebyczka, Pogoria, Babia Ława, Pagor stanowiące dopływy Przemszy oraz Strumień Błędowski, Biała, Bobrek, Rakówka, Jamki, które są dopływami Białej Przemszy.