grafikaborder
Miasto w liczbach
Wtorek, 08/04/2014
Anna Zubko
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dąbrowa Górnicza należy do największych powierzchniowo miast województwa śląskiego. Obszar miasta sięga 188,6 km2, dzięki temu zajmuje:1 miejsce pod względem wielkości w województwie
9 miejsce pod względem wielkości w Polsce

 


120 752 - liczba mieszkańców (zameldowanych na stałe - stan na 31.12.2013r.) 
660 - os/km 2 - gęstość zaludnienia
63,3 % ogólnej liczby ludności znajduje się w wieku produkcyjnym
52% ludności stanowią kobiety
48% ludności stanowią mężczyźni
926 - liczba urodzonych dzieci w 2009r. 
897 - liczba zawartych związków małżeńskich w 2009r.  

4.412 ha - stanowią lasy (24%)
860 ha - powierzchnia jezior (4,5 %)
683,91 ha – zajmuje Pustynia Błędowska, z czego ok. 14,5 ha leży w granicach administracyjnych Dąbrowy Górniczej

65 - liczba placówek oświatowych
14.801 - liczba uczniów 
2.916 - liczba dzieci w przedszkolach 

11.884 - liczba przedsiębiorców, w tym 104 z kapitałem zagranicznym 
187 ha - tereny objęte Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną , Podstrefą Sosnowiecko – Dąbrowską  
55 167 liczba zarejestrowanych pojazdów

28 km - odległości od najbliższego międzynarodowego portu lotniczego w Katowicach Pyrzowice

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość