grafikaborder
Prawo miejskie
Środa, 25/03/2009
Anna Zubko
 
 
 
 

Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy (art. 40.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 

Wyślij link mailem
Powrót
PDF
Drukuj
Zgłoś
nieścisłość